Reklamní pozice premium odkaz

Hlavní stavební materiály - tvárnice a jejich druhy 2/2

Hlavní stavební materiály - tvárnice a jejich druhy 2/2

Ilustrační foto

Pórobeton

Je druh betonu, ze kterého jsou vyrobeny tvárnice. Jak název napovídá, jedná se o lehčený beton s přítomností makropórů, které jsou tvořeny v jemnozrnné maltě. Makropóry tvoří 80 % objemu struktury tvárnice. Díky těmto pórům je jsou tvárnice lehčí než cihly.


Další surovinou pro výrobu tohoto druhu tvárnic je pojivo. Tvárnice z pórobetonu mohou být cementem propojený plynobeton nebo se může jednat o vápenopískový plynosilikát. Pórobetonové tvárnice tvoří cement, vápno, křemík, plynotvorná a pěnotvorná pomocná látka, která zajišťuje výbornou akustiku a dobré tepelně izolační vlastnosti. Jejich nevýhodou je křehkost a velká nasákavost. To je důvod, proč se nehodí ke stavbě ve vlhkém či v mokrém prostředí. Tvárnice z pórobetonu nesmí být nikdy kombinovány s jiným druhem zdiva.

Keramické tvárnice

Ty jsou vyráběny z pálené hlíny, stejně jako cihly. Na rozdíl od nich obsahují dutiny, které mu propůjčují vynikající tepelné a izolační vlastnosti, snižují celkovou hmotnost a urychlují výstavbu. Mezi jejich další výhody patří vysoká pevnost v tlaku, malá nasákavost, vysoká stálost, zdravotní nezávadnost, jednoduché, rychlé a přesné zdění. Keramické tvárnice mnohou mít různé rozměry, velikost i hmotnost. Keramické tvárnice jsou sice lehké, avšak v porovnání s pórobetonovými tvárnicemi jsou těžší. Jejich další nevýhodou je křehkost a horší opracovatelnost než je tomu u pórobetonových tvárnic.


Betonové stěny

Betonové stěny se spolu se ztraceným bedněním vyznačují vysokou pevností a rychlou a nenáročnou stavbou. Nevýhodou tohoto druhu tvárnic je nutnost dodatečného zateplování a značná nepropustnost betonu. Nepropustnost má za následek vznik neprodyšného, zdraví škodlivého vnitřního prostředí stavby.

Vápenopískovcové tvárnice

Zde se jedná o tvárnice, pro které jsou typické vysoké akumulační, akustitické a izolační vlastnosti. Díky obsahu vápna, vody a křemičitého písku mají navíc estetickou hodnotu.

Autor: Redakce

Autor fotografie/zdroj fotografie: Bydlio.cz

Štítky: stavební materiály, stavba

UPOZORNĚNÍ

Články a informace zveřejněné na stránkách Bydlio.cz nenahrazují odborné rady a analýzy a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto informací se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto informace byste si měli ověřit nebo je vhodné je konzultovat s konkrétním odborníkem na danou problematiku. Provozovatel Bydlio.cz odmítá a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za články, informace a prohlášení na těchto stránkách -Bydlio.cz.

Z dalších webů vybíráme