Reklamní pozice premium odkaz

Hlavní stavební materiály - beton dokončení

Hlavní stavební materiály - beton dokončení

Ilustrační foto

Druhy betonu

  • Cementový beton – je nejčastější druh betonu. Pojivo je tvořeno cementem, plnivo kamenivem. Dalším materiálem pro jeho výrobu je voda


  • Asfaltový beton – je typ betonu, který slouží k výstavně asfaltových vozovek. Prostý beton – má vysokou odolnost vůči namáhání tlakem, avšak snese pouze malé tahové zatížení.

  • Železobeton – je beton se železnou výztuží. Železná výztuž se přidává do betonu za účelem zvýšení odolnosti vůči tahovému zatížení.

  • Vláknobeton – je beton s příměsí uhlíkových vláken. Uhlíková vlákna zvyšují jeho pevnost proti jiným druhům betonu o desítky procent. Obvykle se používá pro konstrukce ležící na podpoře.

  • Suchý beton – jsou všechny druhy betonu, které neobsahují přidanou záměsovou vodu. Jedná se o beton, který je pouze směsí kameniva, cementu a dalších přísad, jako jsou například výztužná vlákna.


Vlhkost suchého betonu tvoří pouze vlhkost kameniva. Před použitím na stavbě je doporučováno přemíchat jej v míchačce. Suchý beton lze koupit jako hotovou suchou betonovou směs, hotovou suchou plastickou betonovou směs, betonovou suchou opravárenskou směs, suchou drenážní betonovou směs a suchou betonovou směs na podlahy. Výhodou suchého betonu proti ostatním druhům betonu je snadnější manipulace a možnost dosáhnout přesnější roviny.

Suché betonové směsi totiž obsahují jemnější plnivo a větší množství cementu. Suchý beton slouží k drobným betonářským pracím, používá se pro podlahové potěry, vyspádování teras balkonů, lodžií, koupelen, sprch, prádelen, jako podklad pod dlažby a schody i jako podklad stropů a opěrných zdí.

Autor: Redakce

Autor fotografie/zdroj fotografie: Bydlio.cz

Štítky: stavba, stavební materiály

UPOZORNĚNÍ

Články a informace zveřejněné na stránkách Bydlio.cz nenahrazují odborné rady a analýzy a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto informací se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto informace byste si měli ověřit nebo je vhodné je konzultovat s konkrétním odborníkem na danou problematiku. Provozovatel Bydlio.cz odmítá a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za články, informace a prohlášení na těchto stránkách -Bydlio.cz.

Z dalších webů vybíráme