Reklamní pozice premium odkaz

Zdědili jste nemovitost? Jak probíhá vyřizování pozůstalosti u notáře - první část

Zdědili jste nemovitost? Jak probíhá vyřizování pozůstalosti u notáře - první část

Ilustrační foto

Vyřízení dědictví u příslušného soudu

Řízení o dědictví bude vyřizovat soud, v jehož obvodu byl naposledy zůstavitel přihlášen k trvalému bydlení. Jestliže nelze bydliště nijak zjistit, bude soud probíhat tam, kde nechal zůstavitel majetek. Pokud se jedná o dědictví, soud pověří těmito úkony notáře. Působení notáře je shodné s prací soudního komisaře. V tomto případě se nedá notář vybrat, protože bude přidělen soudem.

Přidělení notáře

Přidělený notář bude vyřizovat pozůstalost. Předem bude stanoven rozvrh, aby bylo rozhodnutí nestranné a objektivní. Jakmile dojde k vystavení úmrtního listu na matričním úřadu, bude poslán k příslušnému soudu na základě posledního pobytu zemřelého -zůstavitele. Konkrétní notář dostane přidělen spis. Poté, co bude spis obdržen, notář pozve k jednání vypravitele pohřbu, který bude uvedený na úmrtním listu.

Předběžné šetření

U předběžného šetření bude přítomen vypravitel pohřbu a bude se zde předběžně zjišťovat okruh dědiců a také rozsah majetku, který se bude týkat dědictví. Vypravitel pohřbu je povinný dorazit na předběžné šetření i tehdy, kdy ž je zřejmé, že zůstavitel neměl žádný majetek. Během předběžného šetření notář bude předávat účastníku jednání kopii výpisu z listu vlastnictví, aby se zajistilo ocenění. Hodnota nemovitosti se bude dokládat znaleckým posudkem.

Autor: Redakce

Autor fotografie/zdroj fotografie: Bydlio.cz

Štítky: nemovitost, dědictví, peníze, právo

UPOZORNĚNÍ

Články a informace zveřejněné na stránkách Bydlio.cz nenahrazují odborné rady a analýzy a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto informací se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto informace byste si měli ověřit nebo je vhodné je konzultovat s konkrétním odborníkem na danou problematiku. Provozovatel Bydlio.cz odmítá a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za články, informace a prohlášení na těchto stránkách -Bydlio.cz.

Z dalších webů vybíráme