Reklamní pozice premium odkaz

Zdědili jste nemovitost? Jak probíhá vyřizování pozůstalosti u notáře - dokončení

Zdědili jste nemovitost? Jak probíhá vyřizování pozůstalosti u notáře - dokončení

Ilustrační foto

Potřebné doklady pro vyřízení pozůstalosti u notáře

K samotnému jednání se budou dokládat osobní údaje všech dětí zůstavitele či jiných dědiců. Uvede se jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, telefon. Doloží se případná závěť, doklady o majetku, dluzích, výpisy z účtu, technický průkaz k autu, úvěrové smlouvy apod. Také se doloží smlouvy s obchodními společnostmi a družstvy, nájemní smlouva u družstevního bytu.

Projednání dědictví

Jakmile budou zjištěny všechny podklady, pozve si notář všechny účastníky dědictví k projednání. Dědici budou seznámeni s majetkem, dluhy a dojde k výzvě k uzavření dědické dohody. V případě, že nejde k dohodě, přejde se k dědickým podílům. Účastníkům či jejich zástupcům se následně doručí usnesení o dědictví -do vlastních rukou.

Odvolání nebo nabytí právní moci

Podání odvolání je možné ode dne doručení poslednímu z účastníků ve lhůtě patnácti dnů. Jakmile uplyne tato doba, usnesení nabude právní moci. Účastníci mají také povoleno se rovnou odvolání vzdát, už i při samotném jednání. Pokud tak udělají všichni, rozhodnutí nabude okamžitě právní moci. Poté se ještě platí odměna pro notáře.

Autor: Redakce

Autor fotografie/zdroj fotografie: Bydlio.cz

Štítky: dědictví, nemovitost

UPOZORNĚNÍ

Články a informace zveřejněné na stránkách Bydlio.cz nenahrazují odborné rady a analýzy a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto informací se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto informace byste si měli ověřit nebo je vhodné je konzultovat s konkrétním odborníkem na danou problematiku. Provozovatel Bydlio.cz odmítá a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za články, informace a prohlášení na těchto stránkách -Bydlio.cz.

Z dalších webů vybíráme